📣 แจ้งข่าวสารนักเรียน

💡รวมงานประกวด/แข่งขัน💡

รับสมัครแล้ววันนี้ 🎮🕹️ 

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนวิเชียรมาตุ

💻 เว็บไซต์แนะนำ สำหรับครูและนักเรียน💻   

📡 ข่าวไอที📡